Prawa konsumenta

Prawa Konsumenta

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu możesz zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora.
Skorzystaj z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Formularz oświadcznia odstąpienia od umowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać formularz:
"Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość"