Gwarancja serwis

UWAGA ! Poniższe informacje dotyczące serwisu/przeglądu obowiązują jedynie produktów zakupionych przez stronę nrowery.pl obsługiwaną przez firmę ARTEX-ROWERY. Pozostali dystrybutorzy, sklepy partnerskie najczęściej mają własne regulacje/zasady dotyczące serwisu, przeglądów czy napraw.

 • Producent udziela na zakupiony sprzęt gwarancji:
  • 5 lat na ramy aluminiowe
  • 2 lata na ramy stalowe
  • 2 lata na pozostałe podzespoły opisane w karcie gwarancyjnej
 • Warunkiem ważności gwarancji jest wypełnienie karty gwarancyjnej przez sprzedawcę: data sprzedaży, pieczątka i podpis sprzedawcy oraz podpis użytkownika.
 • W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji uszkodzeń wynikłych z wad materiałowych – producent zapewnia bezpłatną naprawę.
 • W celu uzyskania naprawy gwarancyjnej lub regulacji/przeglądu rowerów Northtec należy wcześniej skontaktować się z naszym serwisem, który rozpatrzy czy zaistniała awaria na takową naprawę się kwalifikuje:
  • telefon do serwisu: 32 215 67 13
  • adres e-mail: serwis@nrowery.pl
 • Naprawę gwarancyjną wykonuje punkt serwisowy w terminie 14 dni. Jeżeli sprzęt wymaga ekspertyzy termin ten ustala się na 28 dni. Ekspertyzę wykonuje producent który jednocześnie może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni na przeprowadzenie oceny technicznej uszkodzenia.
 • Nie jest wymagany jakikolwiek kolejny przegląd serwisowy i z tytułu niewykonania takowego przeglądu gwarancja nie ulega utracie. Natomiast producent proponuje po 30 dniach eksploatacji dokonanie przeglądu w serwisie rowerowym. Wykonanie takie przeglądu przyczyni się do poprawienia komfortu jazdy, zabezpieczy rower przed nadmiernym zużyciem się podzespołów i uchroni przed ewentualnymi uszkodzeniami. Koszty przeglądu ponosi właściciel roweru.
 • Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, konserwowania i przechowywania oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
 • Gwarancji nie podlegają materiały i elementy ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji takie jak pedały, opony, dętki, rączki kierownicy, linki i pancerze, klocki hamulcowe, podpórka, oświetlenie.
 • Za naprawy gwarancyjne nie uważa się regulacji, wszelkie połączenia gwintowe śrubowe (np. pedał z korbą) mechaniczne uszkodzenia elementów ramy np. (podbicie, zgięcie widelca przedniego), zużycie wolnobiegu mechanizmu korbowego, łańcucha, centrowanie kół i likwidacja luzów.
 • Gwarancja traci swą ważność w przypadku:
  • upływu terminu gwarancji,
  • samodzielnej niewłaściwej naprawy przez użytkownika,
  • wprowadzenie przez użytkowania zmian konstrukcyjnych,
  • używanie roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem np. skoki, jazda sportowa (udział w wyścigach kolarskich),
  • montaż innych części niż oryginalne.
 • Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć go czysty do serwisu wraz z aktualną i wypełnioną kartą gwarancyjną. Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej.
 • Gwarancja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja na niniejszy towar nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności roweru z umową.
 • Poniżej instrukcja wkręcania pedały do mechanizmu korbowego:
 • Instrukcja wkręcania pedały do mechanizmu korbowego:

Instrukcja wkręcania pedały do mechanizmu korbowego:

Shopping Cart
Przewiń do góry